Taliadau

 

Mae posib talu am ginio ysgol a Clwb Gofal Boreuol gan ddefnyddio cerdyn credyd bellach. Cliciwch ar y linc isod er mwyn talu’n gyflym heb orfod mynd i chwilio am amlen a newid mân.
O fis Ionawr ymlaen bydd posib talu am bopeth drwy ddefnyddio cerdyn credyd. Ni fyddwn yn disgwyl i neb dalu drwy ddefnyddio arian parod o fis Ionawr ymlaen.Diolch i chi o flaen llaw am eich cydweithrediad.

Cinio Ysgol
Bydd unrhyw ddyled yn cael ei gyfeiro i’r AALL ar ddiwedd bob tymor yn ddieithriad.Fe fyddwn yn gyrru neges destun i’ch atgoffa cyn gwneud hynny.

Caffi Y Cyfnod Sylfaen- £2 yr wythnos
Ni fydd hi’n bosib cynnal y caffi os nad yw rhieni yn talu yn rheolaidd.

School Gateway

https://login.schoolgateway.com