Cysylltu / Mynediad

 

Ysgol Gymuned Pentraeth
Pentraeth,
Ynys Môn,
LL75 8UP

Ffôn: 01248 450315
E-bost: 6602161_pennaeth.pentraeth@hwbcymru.net