Pwy di Pwy

 

Pennaeth: Miss Lynne Jones

Athrawon

Cyfnod Sylfaen (CS)

Dosbarth 1 Meithrin/ Derbyn (3 i 5 oed) Miss Mari Evans
Dosbarth 2 Blynyddoedd 1 a 2 (5 i 7 oed) Mrs Anwen Davies

Key Stage 2 (KS 2)

Dosbarth 3 Blynyddoedd 3 a 4 (7-9 oed) Mrs Stephanie Hughes
Dosbarth 4 Blynyddoedd 5 a 6 (9-11oed) Mrs Julie Williams

Cymorthyddion

Meithrin /Derbyn

Blwyddyn 1 a 2

 

Mrs Tracey Williams Miss Janice Jones  

Mrs Sian Owen

Mrs Nia O’Neill (Cymhorthydd Integreiddio)  

Miss Dawn Hughes

Mrs Mandy Williams (Cymhorthydd Integreiddio)  

 

Mrs Lowri Davies (Cymhorthydd Rhaglen Carlam wedi ei gyllido drwy grant)

Staff y Gegin

Goruchwyliwr Amser Cinio

Glanhawraig sy’n gyfrifol am agor a chau

Mrs Joanne Cox (Cogyddes) Mrs Mandy Williams Miss Dawn Hughes

 

Miss Dawn Hughes  

Clerc Cinio sy’n delio gyda taliadau ar ‘School Gateway’

Miss Dawn Hughes

Ysgrifenyddes (rhan amser)

Mrs T Williams