Contact / Access

 

Ysgol Gymuned Pentraeth
Pentraeth,
Ynys Môn,
LL75 8UP

Phone: 01248 450315
E-mail: 6602161_pennaeth.pentraeth@hwbcymru.net